Sparraus

Hyvä yritysjohtaminen vaatii usein ulkopuolista näkökulmaa – kuuntelijaa, kommentoijaa, kyseenalaistajaa. Sparraus ProHow:n työryhmän kanssa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keksiä uusia ideoita, selventää ongelmatilanteita ja löytää vaihtoehtoisia näkökulmia.

Yritysjohdon toiveet ja tarpeet huomioiden kokoamme jäsentemme keskuudesta case-kohtaisen tiimin. Asiantuntijuutemme kattaa kaikki yrityksen toiminnot, kuten strategia- ja hallitustyön, muutosjohtamisen, myynnin ja markkinoinnin sekä paikallisella että globaalilla tasolla, rahoituksen, taloushallinnon, toiminnan ja tuotannon ohjauksen, ICT-strategiat sekä mobiili- ja digitaaliset palvelut.

ProHow:n jäsenten pitkä ja monipuolinen kokemus sekä vilpitön tahto tukea yritysjohtoa menestyksen tiellä takaavat aina luotettavan kumppanin.

Kaikki keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

ProHow tekee mielellään yhteistyötä muiden yrityskehitystä tekevien organisaatioiden kanssa.  Yksi yhteistyökumppaneista on esimerkiksi ollut  Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry. Sen konsultointi on saman tyyppistä kuin ProHow:n, mutta pitkäkestoisempaa. Yhteistyömme varmistaa asiantuntevan avun tarjoamisen yritystoiminnan kaikissa vaiheissa.

= = = = = =

MITEN VIEN TUOTTEENI MARKKINOILLE?

MITEN PRIORISOISIN AIKAANI?

MITÄ VAIHTOEHTOJA YRITYKSEN KASVULLE?

MITEN TOIMIA TEHOKKAAMMIN?

MITEN KEHITTÄÄ ASIAKASPALVELUA?

MITEN VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA?

Sparrausprosessi

Alkutilanne
Tapaamiset
Lopputilanne

 

”Yksi Intunex Oy:lle tukea tarjonneista ja antaneista tahoista oli ProHow ry. Kokeneiden liiketoiminnan osaajien sparraus toi ajatteluun laajempaa perspektiiviä, jota aloittavassa yrityksessä ketteryyden lisäksi myös tarvitaan.”

– tj. Janne Ruohisto, Intunex Oy


Referenssejämme