Sparraus

Hyvä yritysjohtaminen vaatii usein ulkopuolista näkökulmaa – kuuntelijaa, kommentoijaa, kyseenalaistajaa. Sparraus ProHow:n työryhmän kanssa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keksiä uusia ideoita, selventää ongelmatilanteita ja löytää vaihtoehtoisia näkökulmia.

Yritysjohdon toiveet ja tarpeet huomioiden kokoamme jäsentemme keskuudesta case-kohtaisen tiimin. Asiantuntijuutemme kattaa kaikki yrityksen toiminnot, kuten strategia- ja hallitustyön, muutosjohtamisen, myynnin ja markkinoinnin sekä paikallisella että globaalilla tasolla, rahoituksen, taloushallinnon, toiminnan ja tuotannon ohjauksen, ICT-strategiat sekä mobiili- ja digitaaliset palvelut.

ProHow:n jäsenten pitkä ja monipuolinen kokemus sekä vilpitön tahto tukea yritysjohtoa menestyksen tiellä takaavat aina luotettavan kumppanin.

Kaikki keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

= = = = = =

MITEN VIEN TUOTTEENI MARKKINOILLE?

MITEN PRIORISOISIN AIKAANI?

MITÄ VAIHTOEHTOJA YRITYKSEN KASVULLE?

MITEN TOIMIA TEHOKKAAMMIN?

MITEN KEHITTÄÄ ASIAKASPALVELUA?

MITEN VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA?

Sparrausprosessi

Alkutilanne
Tapaamiset
Lopputilanne

 

”Yksi Intunex Oy:lle tukea tarjonneista ja antaneista tahoista oli ProHow ry. Kokeneiden liiketoiminnan osaajien sparraus toi ajatteluun laajempaa perspektiiviä, jota aloittavassa yrityksessä ketteryyden lisäksi myös tarvitaan.”

– tj. Janne Ruohisto, Intunex Oy


Referenssejämme